Wywiad z Danielle L. Jensen // Interview with Danielle L. Jensen Książki / Wywiady
Wywiad z Danielle L. Jensen // Interview with Danielle L. Jensen
Oceń ten post

 

Moi drodzy,

dzisiaj mamy dla was coś specjalnego! Kojarzycie Danielle L. Jensen, autorkę trylogii Klątwy? Mamy przyjemność zaprosić was na wywiad z jej udziałem 🙂

Poniżej znajdziecie dwie wersje wywiadu: pierwsza to przetłumaczona polska wersja, druga to oryginał. Dla waszej wygody: możecie zapoznać się z pytaniami i odpowiedziami po polsku lub w oryginale 🙂

Polska wersja/ Polish version

 Co było główna przyczyną, przez którą chciałaś napisać „Niedoskonałych”?  Czy było to coś na kształt obowiązku? Wszyscy bohaterowie „krzyczący” w twojej głowie o swoim prawie do opowiedzenia historii? Czy może po prostu chciałaś się przekonać, jak by to się potoczyło?

Zaczęłam pisać „Niedoskonałych” jako nowelę mniej więcej w tym czasie kiedy pisałam „Ukrytą Łowczynię” głównie dlatego, że chciałam zagłębić się w historię Marca. To co przydarzyło się jemu i Pénélope ?, i to było coś co czułam, że muszę odkryć. Odłożyłam na bok projekt skończenia noweli, ale kiedy reakcje czytelników na zakończenie „Walecznej czarownicy” zaczęły napływać, wiedziałam, że jego historia musi zostać opowiedziana.  Czytelnicy nie zrozumieliby w pełni niektórych wyborów, które podjęłam bez zrozumienia historii Marca.

 Jak postrzegasz Marca? Jest on twoim jednym z ulubionych bohaterów, okrutnym i ciemnym czy może po prostu jednym z tych, którzy mają druzgocącą historię, ale nadal są w stanie czuć?

Marc jest absolutnie jednym z moich ulubionych bohaterów i uważam go za najmilszego i najbardziej „partnerskiego” z ekipy „Klątwy”. Jest wers w „Porwanej pieśniarce” , gdzie Tristan mówi „Myślę, że w naszej naturze leży wiara, że zło zawsze ma brzydkie oblicze… Piękno uważa się za dobre i miłe, i odkrycie, że jest inaczej jest niczym zdrada zaufania. Naruszeniem natury rzeczy.” Charakter Marca miał na celu obalenie idei, że piękno = dobro i brzydota = zło. Jest on najlepszym z trolli na przekór swojej druzgocącej historii.

Skoro rozmawiamy o uczuciach, czy historia Marca i Pénélope była trudna dla Ciebie do napisania?

Ich opowieść była pełna emocji i zarazem tragiczna, ale pisanie przychodzi mi łatwiej kiedy pracuję z tak dużą ilością emocji. Nie każda historia ma zakończenie „żyli długo i szczęśliwie”, ale co było dla mnie ważne to, że zakończenie nie pozostawia obu postaci jako ofiar. Pénélope zapoczątkowała pewien łańcuch wydarzeń, który umożliwił Cécile i Tristanowi zwycięstwo na koniec trylogii i Marc staje się nieskończenie bardziej oddany sprawie uczynienia życia w Trollus lepszym, więc choć ich zakończenie jest tragiczne, nie jest to jedno bez nadziei, jeśli to ma sens.

Czy jesteś gotowa opuścić Trollus i zacząć pisać o zupełnie innej rzeczywistości? Jeśli tak, to czy będziesz tęsknić za swoim stworzonym światem tak mocno, jak twoi fani?

Jestem gotowa opuścić Trollus, ale zachowa ono specjalne miejsce w moim sercu. To tak magiczne i baśniowe miejsce, i nie sądzę żebym stworzyła kolejny świat taki jak ten. Tak mówiąc, moja głowa i mójkomputer są już wypełnione nowymi światami i bohaterami, którymi z radością podzielę się z czytelnikami.

Już ostatnie pytanie: Jakie wartości uważasz na najważniejsze w życiu?

Lojalność i szczerość!

 

Angielska wersja/ English version

What is the main reason you wanted to write „The Broken Ones”? Was it something like duty? All those characters „screaming” in your head about their right to tell their story? Or maybe you just wanted to see how would it go?

I started writing The Broken Ones as a novella around the time I was writing HIDDEN HUNTRESS primarily because I wanted to delve deeper into Marc’s backstory. What happened to him and Pénélope drove his character arc within the trilogy, and that was something I felt I needed to explore. I set aside the project to finish the novels, but when reader reactions to the end of WARRIOR WITCH started pouring in, I knew that his story had to be told. That readers wouldn’t truly understand some of the choices that I’d made without understanding Marc’s history.

How do you find Marc? Is he one of your favorite characters, cruel and dark or maybe just the one with devastating history, but still able to feel?

Marc is absolutely one of my favourite characters, and I also consider him to be the kindest and most companionate of the Malediction cast. There is a line in STOLEN SONGBIRD where Tristan says, “I think it is our nature to believe evil always has an ugly face … Beauty is supposed to be good and kind, and to discover it otherwise is like a betrayal of trust. A violation of the nature of things.” Marc’s character was intended to subvert the idea that beautiful = good and ugly = evil. He is the best of the trolls despite his devastating history.

 So if we are talking about feelings, was the story of Marc and Penelope hard for you to write? 

Their story is a very emotional and tragic one, but I find writing easier when I have such intense emotions to work with. Not every story has a happily-ever-after ending, but what was important for me was that the ending not leave both characters as victims. Pénélope initiates certain chains of events that allow Cécile and Tristan their victory at the end of the trilogy and Marc becomes infinitely more committed to the cause of improving life in Trollus, so while it’s a tragic ending, it’s not one without hope, if that makes sense.

 Are you ready to leave Trollus and start writing about another reality? If so, will you miss your created world as much as your fans?

I am ready to leave Trollus, but it will always have a special place in my heart. It is such a magical and dreamlike setting, and I don’t think I’ll ever write another world quite like it. That said, my head and my computer are already filled with new worlds and characters that I’m excited to share with readers.

 And final question: what values do you find the most important in life?

Loyalty and honesty!

Once again we would like to thank Danielle L. Jensen for answering our questions. Hope you guys enjoyed reading this interview 🙂

 

Dajcie znać czy wywiad wam się podobał i z kim chcielibyście przeczytać następny 🙂


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *